Het museum Slag bij Heiligerlee bevat een schat aan informatie over de historische veldslag in regionaal, nationaal en internationaal perspectief. Naast een spannende film zijn ook originele harnassen en wapentuig uit de zestiende en zeventiende eeuw te bewonderen. Banieren en vaandels laten zien hoe de verhoudingen tussen de betrokken krijgsheren en legers was. Door getuigenissen, brieven en dagboeken van landarbeiders, soldaten, stadhouders, vluchtelingen en gewone mensen waant de bezoeker zich in de woelige zestiende eeuw. En natuurlijk zijn in het museum de bekende geuzenliederen en protestsongs (waarvan het Wilhelmus de meest bekende is) ter horen, die in die tijd zijn ontstaan.