De Slag bij Heiligerlee is diep in ons collectieve geheugen gegrift. Op 23 mei 1568 wist een klein leger onder leiding van de graven Lodewijk en Adolf, de jongere broers van Willem van Oranje, de Spanjaarden een gevoelige nederlaag toe te brengen. De Slag werd hierdoor bekend als het begin van de Tachtigjarige Oorlog. In het museum staat de ontdekking naar de (on)waarheden over deze Slag centraal. Met behulp van een film en een wandvullende presentatie wordt de bezoeker uitgedaagd zelf op zoek te gaan naar de betekenis van de Slag. Kinderen worden ‘rondgeleid’ door Tammo en Trijntje.

De presentatie is ondergebracht in de schuur van een oude boerderij. In het midden van de schuur staat de ‘belevingsburcht’. In deze burcht is het auditorium gevestigd. Hoogtepunt is een reusachtig originele afbeelding van de Slag, waarin duidelijk wordt hoe graaf Adolf deze veldslag kon winnen. Aan beide wanden wordt door middel van afbeeldingen en tekst ingegaan op de aanleiding en de betekenis van de Slag voor Nederland.

In de presentatie krijgt de bezoeker naast informatie ook de kans te beleven wat het was om in een slag mee te vechten. Zo zijn niet alleen originele harnassen en wapens uit de zestiende eeuw te zien, maar kunnen mensen ook een harnas aanraken en voelen hoe zwaar zo’n harnas of musket eigenlijk was. Ook de bodemvondsten en de collectie oude boeken, belichten de Slag vanuit een nieuw perspectief.

Op het dak van de burcht is het kindermuseum ondergebracht. Hier kunnen kinderen samen met of tegen ouders en leeftijdsgenootjes een interactief spel spelen over de Slag. Het kindermuseum geeft kinderen de kans letterlijk en figuurlijk nieuwe dingen over de Slag te zien vanuit een ander oogpunt.